Als een tuin ook kunst mag zijn.

Opus Tuinkunst is ontstaan uit de passie om tuin en kunst tot één geheel te verenigen. In 1997 werden de activiteiten opgestart en vandaag is Opus Tuinkunst een bedrijf waar ingestaan wordt voor het ontwerp en de realisatie van hedendaagse en moderne tuinen. 


Opus Tuinkunst zoekt in elke opdracht naar de inhoudelijke relatie tussen architectuur en tuin. Een evenwichtige compositie wordt nagestreefd waarbij de architecturale lijnen van het gebouw worden gerespecteerd in zowel terrassen als tuin. Alle elementen worden op elkaar afgestemd om een ruimtelijk kader te creëren dat rust en harmonie schept.

Compositie, kleur, verhoudingen en schaal zijn de zaken die in het oog worden gehouden bij het ontwerp van een tuin. Hierbij is het van belang dat deze allemaal in het teken van eenvoud staan. Het uitzuiveren tot de essentie is één van de aantrekkelijkste zaken om na te streven bij het ontwerpen van een tuin of leefruimte. Deze essentie moet zowel in inhoud als in vorm aanwezig zijn. 

Tuinonderhoud of tuinaanleg in Schoten, Brasschaat en Schilde is voor ons dagelijkse kost. Wij maken er echter geen probleem van om ook onze klanten in Nederland tevreden te stellen of in het zuidelijk deel van ons land te werken.